Vítejte na stránkách věnovaných odborné způsobilosti v elektrotechnice. Na těchto stránkách naleznete obecné informace o současné platné vyhlášce č. 50/1978 Sb. v platném znění, stejně jako informace o možnosti složit zkoušku odborné způsobilosti u Elektrotechnického svazu českého, z.s., který je odborným garantem tohoto portálu.

 

 

Termíny seminářů, školení a přezkoušení.